Olšákovská domovská stránka czgb Olsak's home page

Petr Olsak
Nar. 1963. Byl jsem odborný asistent na katedře matematiky FEL ČVUT v Praze a administrátor tamní sítě. Zabývám se především vytvářením podpory pro TeX, napsal jsem tři knihy o TeXu, množství článků a podpůrného volně šířeného software. Odkazy na tyto věci jsou zatím na mé stránce. Byl jsem předseda Československého sdružení uživatelů TeXu také jsem byl člen výboru Českého sdružení uživatelů Linuxu. Jsem členem senátu ČVUT a předseda legislativní komise. Pracuji na katedře kybernetiky FEL a na kateře aplikované matematiky FIT. Petr: drawing Born in 1963. I was a teacher on Department of Mathematics FEL CVUT in Prague and I was an administrator of the computer network of this department. I also deal with the TeX support, I have written three books about TeX, many articles and I have coded supporting software. This software is distributed as free of charge. You can find more links about these topics on my home page. I was president of Czech and Slovak TeX users group and a was member of the board of Czech Linux users group. I am member of the Academic Senate CTU and chairman of the Legislative Committee. Now, I am a teacher at FEL CTU (Department of Cybernetics) and at FIT CTU (Depatment of applied Mathematics).

Lida Olsakova
Nar. 1965. Vystudovala jsem klasickou matematiku, nyní se zabývám informatikou. Pracuji ve společnosti GE. Mezi mé profesní zájmy patří zejména databázové aplikace (SQL, Java, PHP, HTML apod.) Lida: drawing Born in 1965. I have graduated the mathematics. Now, I deal with informatics. I am working in GE Money Bank. My main interests are database applications (SQL, Java, PHP, HTML etc.).

Mirek Olsak
Nar. 1991, syn Petra a Lídy. Absolvoval jsem Matematicko-fyzikální fakultu University Karlovy. Disertaci jsem obhájil na algebraické téma, nyní se zabývám neuronovými sítěmi na univerzitě v Innsbruku a Paříži. Mirkek: drawing Born in 1991, son of Petr and Lída. I graduated from the Faculty of Mathematics and Physics. My Ph.D. thesis was on algebraic topic. Now, I deal with neural networks at University of Innsbruck. and Univeristy in Paris.

Radek Olsak
Nar. 1999, syn Petra a Lídy. Byl jsem student soukromého Mensa gymnázia. Dříve se toto gymnázium jmenovalo Buďánka a byl tam i můj bratr. Nyní studuji na Matematicko-fyzikální fakultě University Karlovy. Angažuji se v matematickém koresponenčním semináři. Radek: drawing Born in 1999, son of Petr and Lída. I was student of the private high school of Mensa.cz. This school was named Budanka and my brother studied here. Now, I am studying at the Faculty of Mathematics and Physics. I get involved in math. correspondence seminar.

Expedice Hron 2003 Expedition Hron 2003
Expedice Dunaj 2004 Expedition Donau 2004
Olsakovy fotky Olsak's photos

olsnet