Olšákovská domovská stránka czgb Olsak's home page

Petr Olsak
Nar. 1963. Byl jsem odborný asistent na katedře matematiky FEL ČVUT v Praze a administrátor tamní sítě. Zabývám se především vytvářením podpory pro TeX, napsal jsem tři knihy o TeXu, množství článků a podpůrného volně šířeného software. Odkazy na tyto věci jsou zatím na mé stránce. Byl jsem předseda Československého sdružení uživatelů TeXu také jsem byl člen výboru Českého sdružení uživatelů Linuxu. Jsem členem senátu ČVUT a předseda legislativní komise. Pracuji na katedře kybernetiky FEL a na kateře aplikované matematiky FIT. Petr: drawing Born in 1963. I was a teacher on Department of Mathematics FEL CVUT in Prague and I was an administrator of the computer network of this department. I also deal with the TeX support, I have written three books about TeX, many articles and I have coded supporting software. This software is distributed as free of charge. You can find more links about these topics on my home page. I was president of Czech and Slovak TeX users group and a was member of the board of Czech Linux users group. I am member of the Academic Senate CTU and chairman of the Legislative Committee. Now, I am a teacher at FEL CTU (Department of Cybernetics) and at FIT CTU (Depatment of applied Mathematics).

Lida Olsakova
Nar. 1965. Vystudovala jsem klasickou matematiku, nyní se zabývám informatikou. Pracuji ve společnosti GE. Mezi mé profesní zájmy patří zejména databázové aplikace (SQL, Java, PHP, HTML apod.) Vytvořila jsem www stránky pro občanské sdružení Hnutí za aktivní mateřství, jehož jsem byla místopředsedkyní. Lida: drawing Born in 1965. I have graduated the mathematics. Now, I deal with informatics. I am working in GE Money Bank. My main interests are database applications (SQL, Java, PHP, HTML etc.). I was a webmaster of Movement for active motherhood and I was a vicepresident of this fellowship.

Mirek Olsak
Nar. 1991, syn Petra a Lídy. Jsem student Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy. Angažuji se v matematickém koresponenčním semináři V minulosti jsem naprogramoval různé hry pro Linux. Také jsem navrhnul algoritmy a spolupracoval s otcem na programování programu grid. Mirkek: drawing Born in 1991, son of Petr and Lída. I am student of the Faculty of Mathematics and Physics. I get involved in math. correspondence seminar. I have programmed many games for Linux. Moreover, I developed algorithms for program grid with my father.

Radek Olsak
Nar. 1999, syn Petra a Lídy. Jsem student soukromého Mensa gymnázia. Dříve se toto gymnázium jmenovalo Buďánka a studoval tam můj bratr. Radek: drawing Born in 1999, son of Petr and Lída. I am student of the private high school of Mensa.cz. This school was named Budanka and my brother studied here.

Expedice Hron 2003 Expedition Hron 2003
Expedice Dunaj 2004 Expedition Donau 2004
Olsakovy fotky Olsak's photos

olsnet